Секције

СЕКЦИЈА

НАСТАВНИК

Рецитаторско-драмска  секција

Марија Стакић

Хор

Александар Аћимовић

Блаженка Маричић

Библиотекарска секција

Весна Вујновић

Марија Стакић

Одбојка

Светлана Мрђеновић

Гимнастика

Светлана Мрђеновић