Ваннаставне активности

Назив активности

Област

Начин реализације

Носиоци реализације

Веште руке

Стваралаштво

1 пут недељно по 1:30 минута

Мирјана Настић

Спортске активности

Одговоран однос
према здрављу

1 пут недељно по 1:30 минута

Горан Хајдин

Новинарски клуб

 

Стваралаштво

2 пута недељно по 60  минута

Татјана Мандић

Споменка Павловић

Драгана Ђурић

Енглески кроз игру

Игром до знања

1 пут недељно по 1:30 минута

Александра Љубовић